Kādu ātrumu izvēlēties?

Jūs braucat pa pilsētu un jūs visi apdzen, vai otrādi, jūs apdzenat visus? Ar kādu ātrumu vajag pārvietoties, lai netraucētu citiem satiksmes dalībniekiem?

Automašīnas vadītājam vajag mācēt pareizi izvēlēties ātrumu, tam ir ļoti liela nozīme, var pat teikt, ka tas ir pats galvenais nosacījums uz ceļa. No pareizas ātruma izvēles ir atkarīga droša braukšana, kā arī tas, cik ātri mēs nokļūsim galamērķī.

Protams, ka katrs automašīnas vadītājs cenšas pārvietoties ar maksimālo atļauto ātrumu, bet prasme noteikt šo maksimālo ātrumu konkrētos apstākļos raksturo autovadītāja meistarību.

Ceļu satiksmes drošības noteikumos tiek minēts tāds termins – pārmērīgi liels braukšanas ātrums. Pārmērīgi liels braukšanas ātrums – tas ir pārāk liels ātrums konkrētos ceļa un laika apstākļos. Tas nozīmē, ka kādreiz,maksimāli pieļaujamais ātrums nav pārmērīgi liels ātrums, bet ja jūs braucat nelabvēlīgos laika apstākļos, tad pat minimāli liels ātrums var izrādīties bīstams. Piemēram, ātrums, kurš ir atļauts dotajā ceļa posmā, ne vienmēr ir drošs miglas un apledojuma laikā.

Ir grūti sniegt kaut kādus konkrētus norādījumus kādā konkrētā gadījumā, tāpēc ka ātruma izvēli iespaido ļoti daudzi faktori. Mēģināsim apskatīt galvenos.

  • Ceļa zīmes. Braucot obligāti ir jāievēro ceļa zīmes, kuras norāda ar kādu ātrumu ir jābrauc, vai arī kuras iesaka, ar kādu ātrumu ir ieteicams braukt.
  • Kustības intensitāte. Jūsu satiksmes līdzeklim ir jāiekļaujas šīs plūsmas ātrumā.
  • Apdzīšana vai apsteigšana vietās, kur ir intensīva kustība, ir ļoti apgrūtinātas, tāpēc tās vajag izslēgt, pat ja jums izdosies apsteigt dažus transporta līdzekļus, jūs vienalga būsiet spiests atgriezties kopējā plūsmā, laiks, ko jūs vinnēsiet, būs ļoti minimāls. Jāatceras, ka tā darot, jūs stipri riskējat, jo gan apdzīšana, gan apsteigšana ir saistītas ar pārkārtošanos, kuras kopējā plūsmā izraisa nervozitāti , rada avārijas situācijas.
  • Nedrīkst kopējā plūsmā braukt lēnāk par pārējiem transporta līdzekļiem, tāpēc ka tad, kopējā plūsma sāks raustīties, jūs centīsies gan apsteigt, gan apdzīt citi ceļa satiksmes dalībnieki. Drošības nolūkos ir ļoti slikti, ja tādā ceļa posmā jūs cenšaties kādu apdzīt, vai arī jā jūs cenšas apdzīt kāds cits.
  • Strauja ātruma samazināšana transporta plūsmā arī nav ieteicama, jo jūsu automašīnas bremzēšana izraisīs strauju automašīnu, kuras seko aiz jums, bremzēšanu. Jāņem vērā, ka katra nākošā automašīna bremzēs aizvien straujāk. Bieži vien tas beidzas ar to, ka viena mašīna uzskrien virsū nākošajai mašīnai. Kādreiz par tāda notikuma dalībniekiem kļūst vairāki desmiti automašīnu vadītāju.
  • Ceļa segums. Bedres, nelīdzenumi un citi ceļa seguma defekti, noteikti liek jums samazināt ātrumu un palielināt distanci līdz priekšā braucošajam transporta līdzeklim. Daudzu automašīnu vadītāju pārliecība ”jo lielāks ātrums, jo mazāk bedru” ir kļūdīgs. Ir arī cita automašīnu vadītāju kategorija, kura uzskata, ka “bedrēm ir jāklanās”, tā arī nav pareiza. Bremzēt vajag pirms bedres, bet pirms izbraukšanas no tas vajag uzspiest gāzi. Ja ceļš ir slidens un saķeres koeficients ir minimāls, jums vajag samazināt ātrumu.
  • Laika apstākļi. Lietus, sniegs, migla – jāsamazina ātrums. Jo lielāks ātrums, jo ātrāk jūs varat zaudēt kontroli pār mašīnu, kas var beigties nelāgi!
  • Jūsu transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis. Ja jūsu automašīna ir jauna un darbojas nevainojami, jūs droši varat braukt ar maksimālo atļauto ātrumu, bet ja jūsu mašīna ir veca, dzinējs darbojas ārpus savu iespēju robežām, bremžu sistēma turas uz goda vārda, tad labāk necentieties attīstīt atļauto maksimālo atļauto ātrumu, jo tas jums var dārgi maksāt.